Anunţ pentru studenţii din anul II şi III

În vederea organizării unei echipe de studenţi care să reprezinte facultatea noastră la proba de drept constituţional la Hexagonul Facultăţilor de Drept, invit studenţii interesaţi din anul II şi III miercuri, 18 decembrie 2013, ora 17, sala Tr. Pop.

Tematica şi bibliografie sunt cele de mai jos:

a. Tematică

1. Teoria constituţiei: noţiunea de constituţie; apariţia constituţiei; supremaţia constituţiei

2. Teoria statului: elementele constitutive ale statului: teritoriul, populaţia, suveranitatea; cetăţenia; organizarea administrativă a teritoriului; titularul suveranităţii; conţinutul suveranităţii

3. Puterea legislativă: Parlamentul – rolul şi structura Parlamentului; mandatul, organizarea şi funcţionarea Parlamentului: alegerea Camerelor şi durata mandatului, organizarea internă, desfăşurarea lucrărilor, actele juridice; statutul parlamentarului: mandatul parlamentar şi protecţia mandatului parlamentar.

4. Puterea executivă: Preşedintele şi Guvernul; Preşedintele – rolul şi atribuţiile Preşedintelui; mandatul prezidenţial: alegerea Preşedintelui, validarea mandatului, durata mandatului, vacanţa şi interimatul funcţiei, protecţia mandatului prezidenţial, răspunderea Preşedintelui, actele Preşedintelui; Guvernul – rolul şi atribuţiile Guvernului; formarea Guvernului; structura Guvernului şi statutul membrilor săi; atribuţiile Guvernului; funcţionarea şi actele juridice ale Guvernului.

5. Puterea judecătorească: instanţele judecătoreşti; Ministerul Public.

6. Justiţia constituţională: noţiunea de justiţie constituţională; Curtea Constituţională – organizare şi funcţionare; atribuţiile; actele juridice; procesul constituţional.

b. Bibliografie

–          Constituţia României din 1991, revizuită în 2003;

–          I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia 13, Vol. I şi II, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009;

–          I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;

–          M. N. Bălan, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Universităţii Al. I. Cuza”, Iaşi, 2007;

–          T. Toader, Constituţia României reflectată în jurisprudenţa constituţională, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011;

–          B. Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;

–          D. C. Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice. Vol. I, Teoria generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;

–          M. Criste, Instituţii constituţionale contemporane, ed. a II-a, Timişoara, Editura de Vest, 2011.

Leave a Reply